top of page

תזמורת

תזמורות קיימות: כלי קשת, כלי נשיפה.
בהתאם להמלצת המורה, תלמיד שהגיע לרמה המאפשרת השתתפות בתזמורת, יוכל להשתלב בתזמורת.
לתלמידי הקונסרבטוריון ההשתתפות בתזמורות הינה חינם.

להרשמה בחרו מטה את השיעור הרצוי

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

  • הרשמה ותשלום לתזמורת מיועדת לתלמידי חוץ שאינם חלק מלימודי הנגינה בקונס...

    יום ו'

    1 שע'

  • הרשמה ותשלום לתזמורת מיועדת לתלמידי חוץ שאינם חלק מלימודי הנגינה בקונס...

    יום ב', יום ג', יום ה', יום א'

    3 שע'

bottom of page