top of page

תזמורת

תזמורות קיימות: כלי קשת, כלי נשיפה.
בהתאם להמלצת המורה, תלמיד שהגיע לרמה המאפשרת השתתפות בתזמורת, יוכל להשתלב בתזמורת.
לתלמידי הקונסרבטוריון ההשתתפות בתזמורות הינה חינם.

להרשמה בחרו מטה את השיעור הרצוי

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

 • הרשמה ותשלום לתזמורת מיועדת לתלמידי חוץ שאינם חלק מלימודי הנגינה בקונס...

  קראו עוד

  טוענים את הימים...

  שעה

 • הרשמה ותשלום לתזמורת מיועדת לתלמידי חוץ שאינם חלק מלימודי הנגינה בקונס...

  קראו עוד

  טוענים את הימים...

  3 שעות

bottom of page