top of page

צוותים קאמריים

צוותים קיימים: קאמרית, כלי נשיפה, כלי הקשה.
בהתאם להמלצת המורה, תלמיד שהגיע לרמה המאפשרת השתתפות בצוותים הקאמריים, יוכל להשתלב בצוותים.
לתלמידי הקונסרבטוריון ההשתתפות בצוותים הינה חינם.

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

bottom of page