top of page

כלי הקשה

ההרשמה כוללת:

  •  שיעורי תורת המוזיקה ללא תוספת תשלום

  •  השתתפות במקהלה ללא תוספת תשלום - לאחר בדיקה ובמידה ומתאים

  • התלמיד/ה יכולים להשתתף בתזמורת הקאמרית (בהתאם להמלצת המורה)

  •  בסוף כל שנת לימודים התלמידים מקבלים תעודה

    מידע נוסף:

  •  פעמיים בשנה מתקיימים בקונסרבטוריון מבחנים בכלי הנלמד

  •  בסיום לימודיו/ה בכיתה י"ב התלמיד/ה יוכלו לגשת למבחן בגרות 5 יח"ל בתנאי שלמדו מינימום 7 שנות לימוד בכלי הנגינה הנבחר + לימודי תיאוריה.

להרשמה בחרו מטה את השיעור הרצוי

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

bottom of page