top of page

צעדים ראשונים

סדרת חוברות ''צעדים ראשונים'' מיעודת לשמש כעזר לתלמידים הלומדים לנגן בכלי נשיפה או כלי הקשה בליווי מורה לנגינה. החוברת מלווה תלמיד בארבעת שלבי לימוד.

bottom of page