top of page

פיתוח קול

לפני ההרשמה על התלמיד לעבור מבדק קול, במידה ויתאים, יוכל להירשם.

ההרשמה כוללת:

 • התלמיד יקבל שיעורי פיתוח קול לפי זמן השיעור שבחר.

 • פעמיים בשנה מתקיימים מבחנים, בסוף כל שנת לימודים התלמיד מקבל תעודה.

 • בסיום לימודיו בכיתה י"ב התלמיד יוכל לגשת למבחן בגרות 5 יח"ל לפי המלצת המורה.

 • בנוסף יקבל ללא תשלום שיעורי תורת המוזיקה והשתתפות בשיעורי מקהלה.
   

להרשמה בחרו מטה את השיעור הרצוי

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

 • התשלום הינו חודשי וכולל שיעור של 45 דקות/ שעה דקות פעם בשבוע.

  קראו עוד

  טוענים את הימים...

  שעה

bottom of page