top of page

פיתוח קול

לפני ההרשמה על התלמיד לעבור מבדק קול, במידה ויתאים, יוכל להירשם.

ההרשמה כוללת:

  • התלמיד יקבל שיעורי פיתוח קול לפי זמן השיעור שבחר.

  • פעמיים בשנה מתקיימים מבחנים, בסוף כל שנת לימודים התלמיד מקבל תעודה.

  • בסיום לימודיו בכיתה י"ב התלמיד יוכל לגשת למבחן בגרות 5 יח"ל לפי המלצת המורה.

  • בנוסף יקבל ללא תשלום שיעורי תורת המוזיקה והשתתפות בשיעורי מקהלה.
     

להרשמה בחרו מטה את השיעור הרצוי

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

bottom of page