top of page

מקהלה

  • עמותת קונסרבטוריון קריית ביאליק

מידע נוסף

מקהלת "וילנלה" מורכבת מתלמידות הלומדות פיתוח קול ונגינה בכלים שונים בקונסרבטוריון קריית ביאליק ,מתלמידי פרויקט היישובי בבתי הספר ומכלל בתי הספר בקריית ביאליק והסביבה. ברפרטואר – יצירות ישראליות, שירי עם, מוסיקה קלאסית חילונית ודתית. התלמידות משתתפות בכנסי משרד החינוך, בפסטיבלים ברחבי הארץ ובחו"ל *מותנה באיבחון כישורים קוליים ע"י מנצחת המקהלה *לתלמיד הלומד כלי נגינה השתתפות במקהלה ובשיעורי תורת המוזיקה חינם *המקהלה אינה מוגבלת לבנות בלבד


לכל שאלה, מוזמנים לפנות אלינו:

  • עמותת קונסרבטוריון קריית ביאליק

    דפנה 51, Kiryat Bialik, Israel

    info.amuta@gmail.com


bottom of page